امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
زمان برگزاری: 11 الی 12 بهمن 1397
ارسال مقالات: 5 آذر 1397
مکان برگزاری: فسا

همایش همزمان: نهمین کنگره شبکه همکار جنوب  

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 13 الی 15 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 10 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش

0

موضوع: حوادث و تروما در شیرخواران و کودکان
برگزارکنندگان: انجمن جراحان کودکان ایران، مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی
زمان برگزاری: 18 الی 22 خرداد 1398
ارسال خلاصه مقالات: 15 اسفند 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی   

 سایت همایش

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 30 آبان الی 1 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 شهریور 1397
مکان برگزاری: رشت

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
زمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن 1397
ارسال مقالات: 20 دی 1397 
م
کان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی نیایش

سایت بخش دانشجویی همایش

0

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
ز
مان برگزاری: 11 الی 12 بهمن 1397
ارسال خلاصه مقالات: 5 آذر 1397
مکان برگزاری: فسا

همایش همزمان: دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

 سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز توسعه پیشگیری و درمان و دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور
زمان برگزاری: 23 الی 24 آبان 1397
ارسال مقالات: 20 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سایت همایش

0

موضوع: مدیریت عوارض جراحی
برگزارکنندگان: جامعه جراحان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زمان برگزاری: 20 الی 23 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 1 آبان 1397
مکان برگزاری: مشهد، مجتمع برج سفید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سایت جامعه جراحان خراسان

0

موضوع: سومین کنگره سلامت مردان، ناباروری و سرطان های شایع مردان
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
ز
مان برگزاری: 1 الی 3 اسفند 1397
ارسال مقالات: 30 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 سایت همایش

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن تغذیه ایران، انجمن علمی تغذیه ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
زمان برگزاری: 28 الی 30 آذر 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 شهریور 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

سایت همایش