امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

موضوع: سومین کنگره سلامت مردان، ناباروری و سرطان های شایع مردان
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
ز
مان برگزاری: 1 الی 3 اسفند 1397
ارسال مقالات: 30 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 سایت همایش

0

محور همایش: سرطان پستان و تومورهای لگنی
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی گراش
زمان برگزاری: 2 الی 3 اسفند 1397
ارسال مقالات: 1 آبان 1397
مکان برگزاری: گراش
 

سایت دانشگاه
ایمیل همایش

0

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن حمایت از بیماران سوخته
زمان برگزاری: 9 الی 10 اسفند 1397
ارسال مقالات: 30 آذر 1397
مکان برگزاری: شیراز

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زمان برگزاری: 1 الی 2 اسفند 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 آبان 1397
مکان برگزاری: شیراز

سایت همایش

1

برگزارکننده: مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 7 الی 9 اسفند 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 آبان 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های مرکز طبی کودکان

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 1 الی 3 اسفند 1397
ارسال خلاصه مقالات: 15 دی 1397
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش