امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

موضوع: سومین کنگره سلامت مردان، ناباروری و سرطان های شایع مردان
برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
ز
مان برگزاری: 1 الی 3 اسفند 1397
ارسال مقالات: 30 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 سایت همایش