امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
زمان برگزاری: 11 الی 12 بهمن 1397
ارسال مقالات: 5 آذر 1397
مکان برگزاری: فسا

همایش همزمان: نهمین کنگره شبکه همکار جنوب  

سایت همایش

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
زمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن 1397
ارسال مقالات: 20 دی 1397 
م
کان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی نیایش

سایت بخش دانشجویی همایش

0

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
ز
مان برگزاری: 11 الی 12 بهمن 1397
ارسال خلاصه مقالات: 5 آذر 1397
مکان برگزاری: فسا

همایش همزمان: دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

 سایت همایش

0

برگزارکننده: گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، هسته پژوهشی اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
زمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن 1397
ارسال مقالات: 15 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  

سایت همایش

0

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان
زمان برگزاری: 9 الی 10 بهمن 1397 
مکان برگزاری: بهبهان 

سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

0

برگزارکننده: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
زمان برگزاری: 9 الی 11 بهمن 1397
ارسال مقالات: 31 شهریور 1397
مکان برگزاری: گرگان

سایت همایش

0

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی زابل
زمان برگزاری: 15 الی 17 بهمن 1397
ارسال مقالات: 1 دی 1397
مکان برگزاری: زابل  

سایت همایش

0

برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران، انجمن جراحان گوش حلق بینی و سر و گردن ایران
زمان برگزاری: 10 الی 12 بهمن 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران

همایش همزمان: 
پنجمین همایش جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه
 

سایت همایش
سایت انجمن

0

برگزارکنندگان: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران، انجمن جراحان گوش حلق بینی و سر و گردن ایران
زمان برگزاری: 10 الی 12 بهمن 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران

همایش همزمان:  ششمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی 

سایت همایش
سایت انجمن

1

برگزارکنندگان: دانشگاه زابل، انجمن بیوانفورماتیک ایران
زمان برگزاری: 29 بهمن الی 1 اسفند 1397
ارسال خلاصه مقالات: 30 آبان 1397
مکان برگزاری: زابل

سایت همایش