امروز سه شنبه 18 مرداد 1401 medcongress.cloob24.com
0

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
ز
مان برگزاری: 11 الی 12 بهمن 1397
ارسال خلاصه مقالات: 5 آذر 1397
مکان برگزاری: فسا

همایش همزمان: دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

 سایت همایش